Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Houtskoolgrill

Houtskool in de grill aanbrengen, afhankelijk van de hoeveelheid houtskool 1 tot 3 FeuerMaxx-aanmaakblokjes licht opendraaien of 2 blokjes doorknippen, op de houtskool leggen en aansteken. Brandt gif- en geurvrij - daarom blijft de smaak van de grillproducten optimaal behouden.

Een handleiding in PDF-formaat vindt u hier

Houtovens, haarden en kachels

1 tot 2 FeuerMaxx-aanmaakblokjes licht opendraaien en op een blok hout leggen. Hierop nog enkele houtblokken piramidevormig of torenvormig aanbrengen en aansteken. FeuerMaxx-aanmaakblokjes niet in de as leggen!

Een handleiding in PDF-formaat vindt u hier